FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy kolektory sprawdzają się w naszych warunkach klimatycznych?

Tak. Najczęściej notowane wartości nasłonecznienia w Polsce mieszczą się w granicach 600 – 800 W/m2. Latem energia ta zwiększa się nawet do 1200 W/m2. Oznacza to, że kolektory słoneczne są w stanie pokryć 60-80% całkowitego zapotrzebowania energetycznego na podgrzewanie C.W.U.

Czy kolektory słoneczne podgrzewają wodę także w zimie?

Tak. Kolektory próżniowe sprawdzają się nawet w warunkach klimatycznych, w których temperatury spadają poniżej -30oC, dzięki izolacji próżniowej promieniowanie jest w pełni odbierane i przekazywane do zbiornika. Nie ma zatem żadnych przeciwwskazań, aby stosować je w Polsce.

Czy kolektory słoneczne mogą być wykorzystane do ogrzewania budynków?

Kolektory słoneczne nie są w stanie samodzielnie zaspokoić zapotrzebowania budynków na ciepło w okresach zimowych. Niemniej jednak kolektory słoneczne mogą pełnić role wspomagającą układ centralnego ogrzewania, zwłaszcza w okresach przejściowych, tj. wiosną i jesienią. Udział energii słonecznej w ogrzewaniu budynku może sięgać aż 30%. Najlepsze efekty osiąga się stosując instalacje solarne wraz z ogrzewaniem nisko temperaturowym (np. podłogowym), lecz aby myśleć o wspomaganiu CO trzeba spełnić kilka warunków.

Po jakim czasie następuje zwrot inwestycji w kolektory słoneczne?

Zwrot kosztów inwestycji jest uzależniony od wielu czynników, zwłaszcza dziennego zapotrzebowania na ciepłą wodę w gospodarstwie domowym. Istotny jest również rodzaj nośników energii wykorzystywanych do ogrzewania (gaz, olej, prąd, węgiel) oraz przeznaczenie instalacji solarnej – ogrzewanie wody użytkowej, wspomaganie C.O., czy ogrzewanie wody w basenie. Obrazowo można porównać inwestycje w system solarny z montażem instalacji gazowej w samochodzie osobowym. Zwrot takiej inwestycji będzie tym szybszy im częściej jeździmy naszym samochodem. Podobnie w przypadku kolektorów im więcej zużywamy cieplej wody użytkowej, tym większe odczujemy korzyści z solarów. Zakup kolektorów próżniowych zapewnia najszybszy zwrot z inwestycji w energie słoneczna. Szacuje się, że zwrot instalacji następuje po 5 – 15 lat, ale przy dużym zużyciu c.w.u. ulega skróceniu. Dodatkowo można ten okres skrócić gdy jest możliwość pozyskania dofinansowania do montażu instalacji.

Jak prawidłowo umiejscowić kolektory?

Wybór miejsca montażu kolektorów słonecznych zależy od warunków architektonicznych budynku. Zdecydowanie najczęściej kolektory montowane są na dachach, ale dzięki szerokiej gamie uchwytów montażowych i konstrukcji wspierających, mogą one bez przeszkód pracować na ścianach pionowych oraz na gruncie. Ważne jest natomiast, aby kolektory były zamontowane pod odpowiednim katem i w odpowiednim kierunku. W polskich warunkach klimatycznych optymalny kat nachylenia kolektorów słonecznych do poziomu wynosi 45o. Kolektory powinny być zwrócone na południe, przy czym ich ewentualne odchylenie od kierunku południowego nie powinno przekraczać 15o.

Czy do już pracującej instalacji podgrzewającej wodę można podłączyć kolektory słoneczne?

Istnieje wiele możliwości podłączenia kolektorów do już istniejących instalacji. Wybór optymalnego rozwiązania zależy m.in. od dostępnego miejsca w pomieszczeniu z zainstalowanym zasobnikiem ciepłej wody. Zwykle obok już pracującego umieszcza się drugi zasobnik z pojedynczą wężownicą i do niego podłącza instalacje solarną. Najkorzystniejsza jest jednak zamiana zasobnika na nowy z podwójną wężownicą.

Jak często należy wymieniać płyn solarny w instalacji?

Płyn solarny zachowuje swoje parametry przez okres ok. 5 lat. Po tym czasie należy sprawdzić, czy temperatura krzepnięcia płynu nie uległa zmianie.

Czy kolektory słoneczne powinny być czyszczone?

Nie ma konieczności czyszczenia kolektorów. Zanieczyszczenia powstałe w skutek np. kurzu, maja znikomy wpływ na absorpcję promieniowania słonecznego, i są naturalnie usuwane przez opady atmosferyczne, zapewniając prawidłową pracę kolektorów.

Jakie czynności należy podjąć w przypadku dłuższej przerwy w korzystaniu z ciepłej wody podgrzewanej instalacją solarną?

Prawidłowo zaprojektowana instalacja solarna to taka, w której zastosowano właściwie dobrane naczynie przeponowe o odpowiedniej pojemności (przygotowane na odbiór rozszerzającej się cieczy). Wówczas instalacja taka nie jest wrażliwa na dłuższe przerwy jej użytkowania. Nawet przerwy spowodowane brakiem zasilania elektrycznego pompy obiegowej w zespole pompowo-sterowniczym nie mogą powodować żadnych ujemnych skutków. Instalacja po stronie nośnika obiegu ciepła zabezpieczona jest zaworem bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 barów na wypadek nadmiernego wzrostu ciśnienia, w przypadku otwarcia zaworu nadmiar płynu jest zrzucany do pojemnika połączonego z zaworem więc potem można płyn z powrotem wpompować do instalacji. Dodatkowo w kolektorach płaskich jest możliwość zabezpieczenia instalacji poprzez załączenie w sterowniku funkcji urlopowej, instalacja taka jest wtedy w pełni zabezpieczona przed przegrzaniem.

Jakie banki udzielają kredytów z dopłatą 45% na system solarny?

Kredyty preferencyjne na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii, na zakup i montaż kolektorów udziela między innymi:
* Bank Ochrony Środowiska S.A.
* Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze (grupa BPS),
* Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze (Spółdzielcza Grupa Bankowa),
* Mazowiecki Bank Regionalny oraz S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze,
* Krakowski Bank Spółdzielczy,
* Warszawski Bank Spółdzielczy.

Co oznacza, że kolektory posiadają znak jakości Solar Keymark?

Solar Keymark to znak jakości dla produktów solarnych potwierdzający zgodność wyrobów z wymaganiami norm europejskich EN 12975 i EN 12976. Kolektory wyróżnione tym znakiem zostały poddane drobiazgowej kontroli, aby zbadać ich wydajność, trwałość i wysoką jakość.

Jak zamontować kolektor na dachu z dachówką ceramiczną?

Aby zamontować kolektor na dachu pokrytym dachówką ceramiczną, należy użyć uchwytów typu S. Są to po prostu haki wygięte w kształt litery “S”. Po zdjęciu dachówek, zawieszamy uchwyty na tzw. łatach (legarach) konstrukcji dachowej. Haki są z cienkiego wzmacnianego płaskownika więc mieszczą się pomiędzy dwoma ułożonymi na sobie dachówkami. Należy pamiętać, żeby końcówki haków wystawały ponad połać dachu.

Czy mogę uzupełnić system solarny płynem do samochodowych układów chłodzenia?

Nie. System solarny należy napełniać wyłącznie atestowanym płynem, przystosowanym do tego celu, odpowiednim dla kolektorów płaskich i próżniowych. Płyn należy wymieniać co 5 lat, ponieważ w tym czasie może stracić swoje właściwości.

Czy system solarny działa w pochmurne dni?

Tak. Dzieje się tak pod wpływem tzw. promieniowania rozproszonego. Kolektory słoneczne potrafią “wyłapać” energię słoneczną nawet w pochmurne dni. W tym czasie wykorzystują średnio od 25% do 30% całkowitego promieniowania.

Czy kolektory słoneczne są odporne na warunki atmosferyczne, np. gradobicie?

Tak, ale tylko kolektory płaskie cieczowe. Kolektory te pokryte są szybą ze szkła hartowanego o grubości 3-4 mm, co zgodnie z normami czyni je odpornymi na grad. Natomiast kolektory próżniowe/rurowe są znacznie mniej odporne na gradobicie. Zbudowane są one z rur, których szkło ma grubość ok 1 mm. Rury te mogą zostać stłuczone przez silny grad. Istnieje możliwość wymiany pojedynczych rur, ale wymiana taka nie jest objęta gwarancją.